Our Values

memmo är en plattform som värdesätter alla människor lika, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.

Vi tar aktivt avstånd från all typ av mobbning/diskriminering och tillåter inte något som helst nedvärderande beteende i materialet som skapas eller förfrågas på plattformen.