Our Values

memmo är en plattform som värdesätter alla människor lika, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning.

Vi tar aktivt avstånd från all typ av mobbning/diskriminering och tillåter inte något som helst nedvärderande beteende i materialet som skapas eller förfrågas på plattformen.

Press

BBC
Forbes
Wired
Breakit
Aftonbladet
Resume
Dagens media
QX
DI Digital
Expressen
Friends
By using memmo and our services, you agree to our Cookie policy